shutterstock_199917191

Talya Gayrimenkul

Talya Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda özel şirketler, kredi karşılığı gayrimenkul teminatı alan bankalar, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirketleri, kamu kuruluşları, yeminli mali müşavirlik büroları ve denetim şirketleri, belediyeler, vakıflar ve diğer tüm kamu ve özel kuruşlar ile şahıslara yönelik; gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek gayrimenkul değerleme hizmeti sunmaktadır

Talya Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; gayrimenkullerle ilgili tüm yasaları ve piyasa  verilerini analiz ederek “Uluslararası Değerleme Standartları”na uygun şekilde raporlar hazırlamaktadır:

  • Gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların değerinin tespiti
  • En etkin ve verimli kullanım analizi
  • Yer seçim analizi, bölge ve konum araştırması
  • Gayrimenkul yatırım  danışmanlığı ve  bu  konuya  ilişkin piyasa  araştırması, yatırım   ve performans değerlemesi
  • Gayrimenkul projelerinin   geliştirilmesi aşamasında   yatırımcıları yönlendirecek  fizibilite çalışmaları
  • Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinde değerleme ve danışmanlık hizmetleri

ESOS-Lead-Assessors

bddk

BDDK

spk

SPK

tdub

TDUB

unicert 9001_2008_logo

ISO