+90 212 657 20 33 / 34
 • slider
  Talya Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

  SPK ve BDDK Tarafından

  Lisanslı Bir Değerleme Şirketidir.

 • slider
  Uluslararası Standartlarda

  Hızlı Sonuç

 • slider
  Yatırım Kararlarınıza Yön Verir.
 • slider
  Gayrimenkul Değerlemede UZMAN İMZA

Talya Gayrimenkul

Talya Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda özel şirketler, kredi karşılığı gayrimenkul teminatı alan bankalar, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirketleri, kamu kuruluşları, yeminli mali müşavirlik büroları ve denetim şirketleri, belediyeler, vakıflar ve diğer tüm kamu ve özel kuruşlar ile şahıslara yönelik; gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek gayrimenkul değerleme hizmeti sunmaktadır.

Gayrimenkul Değerleme

Teminat Amaçlı Gayrimenkul Değerleme

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Proje Değerleme

Proje Değerleme ve Geliştirme

Talya Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; gayrimenkullerle ilgili tüm yasaları ve piyasa verilerini analiz ederek “Uluslararası Değerleme Standartları”na uygun şekilde raporlar hazırlamaktadır:

 • Gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların değerinin tespiti
 • En etkin ve verimli kullanım analizi
 • Yer seçim analizi, bölge ve konum araştırması
 • Gayrimenkul yatırım  danışmanlığı ve  bu  konuya  ilişkin piyasa  araştırması, yatırım   ve performans değerlemesi
 • Gayrimenkul projelerinin   geliştirilmesi aşamasında   yatırımcıları yönlendirecek  fizibilite çalışmaları
 • Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinde değerleme ve danışmanlık hizmetleri
Work Room Design

Değerleme Öncesi

• Bölgeye ait geçmiş verilerin sorgulanması
• Konum araştırılması
• Fiziki ziyareti için randevu alınması
• Adres bilgilerinin kontrolü

Work Room Design

Değerleme Aşaması

• Tapu kayıtlarının incelenmesi
• Belediyede yasal durumun sorgulanması
• İmar durumu sorgulanması
• Numarataj servisinden adres sorgulanması
• Düzenleme ortaklık payı düzenlemesi
• Terklerin sorgulanması
• Çevre incelemesi ve verilerin toplanması

Work Room Design

Değerleme Sonrası

• Çalışma kağıtlarının düzenlenmesi
• Nihai rapor hazırlanması

Hizmet Verdiğimiz İller

isakis