+90 212 657 20 33 / 34

Hakkımızda

Kurumsal gayrimenkul değerleme   hizmetinde  müşteri memnuniyetini ön  sırada tutan dürüst, şeffaf ve süratli  hizmet anlayışı ile  sektörde deneyim sahibi değerleme  uzmanları tarafından 2011 yılında Antalya merkezli olarak kurulan TALYA GAYRİMENKUL  DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş., kısa süre  sonra şirket merkezini İstanbul’a taşıyarak sektörde üst sıralarda yer almayı hedeflemiştir.

Sermaye  Piyasası Kurulu’nun (SPK) 20.10.2011 tarihli  yazı  ve 415.01   –  682  sayılı  kararı  ile “Gayrimenkul Değerleme Hizmeti”  vermek üzere Kurul tarafından 2011 yılında listeye alınmış, 2012’de  Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme  Kurulu’nun (BDDK) 21554   sayılı   kararı  ile “Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisine sahip olmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumunun “Bankalara Değerleme Hizmeti  Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, Kalite Güvence Sistemine sahiptir.

Talya  Gayrimenkul Değerleme  ve  Danışmanlık A.Ş.;  Sermaye  Piyasası Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda özel  şirketler,  kredi  karşılığı gayrimenkul teminatı alan bankalar, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirketleri,  kamu kuruluşları,  yeminli  mali  müşavirlik  büroları ve denetim şirketleri, belediyeler, vakıflar ve diğer tüm kamu ve özel  kuruşlar  ile şahıslara yönelik; gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek gayrimenkul değerleme hizmeti sunmaktadır.

Talya Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; gayrimenkullerle ilgili tüm yasaları ve piyasa  verilerini analiz ederek “Uluslararası Değerleme Standartları”na uygun şekilde raporlar hazırlamaktadır:

  • Gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların değerinin tespiti
  • En etkin ve verimli kullanım analizi
  • Yer seçim analizi, bölge ve konum araştırması
  • Gayrimenkul yatırım  danışmanlığı ve  bu  konuya  ilişkin piyasa  araştırması, yatırım   ve performans değerlemesi
  • Gayrimenkul projelerinin   geliştirilmesi aşamasında   yatırımcıları yönlendirecek  fizibilite çalışmaları
  • Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinde değerleme ve danışmanlık hizmetleri

E Broşürümüzü Görmek İçin Tıklayın…