Hakkımızda

Kurumsal gayrimenkul değerleme hizmetinde müşteri memnuniyetini ön sırada tutan dürüst, şeffaf ve süratli hizmet anlayışı ile sektörde deneyim sahibi değerleme uzmanları tarafından 2011 yılında Antalya merkezli olarak kurulan TALYA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş., kısa süre sonra şirket merkezini İstanbul’a taşıyarak sektörde üst sıralarda yer almayı hedeflemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 20.10.2011 tarihli yazı ve 415.01 – 682 sayılı kararı ile “Gayrimenkul Değerleme Hizmeti” vermek üzere Kurul tarafından 2011 yılında listeye alınmış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 22.10.2012 tarihli yazı ve 21554 sayılı kararı ile “Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisine sahip olmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumunun “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, Kalite Güvence Sistemine sahiptir.

Talya Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda özel şirketler, kredi karşılığı gayrimenkul teminatı alan bankalar, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirketleri, kamu kuruluşları, yeminli mali müşavirlik büroları ve denetim şirketleri, belediyeler, vakıflar ve diğer tüm kamu ve özel kuruşlar ile şahıslara yönelik; gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek gayrimenkul değerleme hizmeti sunmaktadır.

Talya Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; gayrimenkullerle ilgili tüm yasaları ve piyasa verilerini analiz ederek “Uluslararası Değerleme Standartları”na uygun şekilde;

  • Gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların değerinin tespiti
  • En etkin ve verimli kullanım analizi
  • Yer seçim analizi, bölge ve konum araştırması
  • Gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve bu konuya ilişkin piyasa araştırması, yatırım ve performans değerlemesi
  • Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi aşamasında yatırımcıları yönlendirecek fizibilite çalışmaları Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinde değerleme ve danışmanlık hizmetleri kapsamında raporlar hazırlamaktadır: